Para pelajar sekalian,

Berikut dilampirkan rubrik untuk digunakan apabila menyemak semula keperluan dalam perihal penulisan ulasan akhbar anda.  Pastikan anda terus menggunakan rubrik untuk membantu anda mencapai kecemerlangan dalam penulisan ulasan seperti mana yang diperlukan.

rubrik-penulisan-ulasan

Selain itu, turut dilampirkan peta minda bagi kupasan isi artikel yang dipilih. Ini dapat memastikan para pelajar dapat meringkaskan isi artikel tersebut dengan tepat dan ringkas:

peta-minda

Semoga bahan-bahan ini dapat sentiasa dirujuk dan digunakan setiap kali para pelajar melaksanakan penulisan ringkasan.