PERINGATAN

(1) Pelajar kelas 3B1/3B1,

Anda mempunyai tugasan Lembaran Kerja berkenaan awalan pinjaman. Pastikan ia diselesaikan dan dihantar pada Khamis (  10/07/2008  ).

(2) Pelajar kelas 3A1/3S3/3S2

Anda mempunyai tugasan menyelesaikan aktiviti bina ayat menggunakan perkataan yang mengandungi awalan pinjaman dalam buku kerja MS 4. Pastikan ia dihantarkan pada hari Khamis ini ( 10/07/2008  )

(3) Pelajar kelas 3S1/3A2/3A3

Anda mempunyai tugasan menyelesaikan aktiviti bina ayat menggunakan perkataan yang mengandungi awalan pinjaman dalam buku kerja MS 4. Pastikan ia dihantarkan pada hari Khamis ini ( 10/07/2008  )

Advertisements