Pelajar kelas 3A1/ 3A2 / 3A3 / 3S1 / 3S2 /3S3

Anda mempunyai tugasan untuk menulis sebuah karangan. Karangan tersebut adalah perubahan terhadap karangan autobiografi yang telah dipulangkan. Pastikan hasil karangan anda mengandungi sekurang-kurangnya 240 perkataan.

Pastikan perubahan karangan anda menunjukkan penggunaan penanda wacana yang sesuai. Kotakkan penanda wacana yang digunakan menggunakan pen berwarna ungu seperti mana yang telah diterangkan.

Tugasan tersebut juga perlu dihantar semasa kelas bahasa Melayu pada hari Selasa ( 22hb Julai 2008 ).