Para pelajar sekalian,

Harapan saya anda seronok melalui pembelajaran berkenaan kata majmuk di dalam kelas tadi. Semoga pengalaman dalam proses pembelajaran tadi berkesan untuk mengukuhkan pemahaman anda berkenaan kata majmuk dan proses pengimbuhan serta pemilihan untuk memisahkan dua kata atau menyambung kata berkenaan.

slaid-kata-majmuk1

Pemahaman penjenisan dan makna kata majmuk serta pengimbuhan ini amat berguna untuk diaplikasikan dalam bahagian A1 bagi kertas kedua dan juga penambahan pada kosa kata dalam aspek penulisan secara amnya.

Dengan itu, pastikan anda selesaikan lembaran kerja yang telah diedarkan:

lembaran-kerja-kt-majmuk1

Pastikan lembaran kerja ini diselesaikan dan dihantar pada 18 Ogos 2008 semasa kelas Bahasa Melayu kita nanti. Selamat Mencuba!