Para pelajar sekalian,

Bagi rumusan terhadap pengajaran saya sepanjang 9 minggu ini, saya telah memberikan tugasan di rumah dalam buku kerja anda. Pastikan muka surat dan bahagian berikut dibuat pembetulan serta diselesaikan dan dihantarkan pada hari Isnin hadapan ( 25hb Ogos 2008 ):

ms 1-5  —  Kefahaman Objektif / Bina Ayat awalan pinjaman / Ayat Majmuk Pancangan Keterangan

ms 13-15  — Peribahasa / Imbuhan (Prosedur Kloz)

ms 21-24 — Kefahaman Subjektif / Peluasan Predikat

 

Pastikan latihan-latihan berikut diselesaikan.  Tarikh penghantaran ialah pada hari Isnin hadapan ( 25hb Ogos 2008 ).

Advertisements