Peribahasa

3B1 – Nadirah, Nafisah, Suriani

3S1/3A2/3A3 –  Anuar, Dinah, Feliks, Azira

3A1/3S2/3S3 – Semua pelajar kecuali ( Lydia,Hazeerah,Raudhatul Jannah,Reeta, Ivonne) yang sudah hantar

Awalan Pinjaman

3B1 – Fadzil, Shafiq, Azman, Syafinah, Suriani

3S1/3A2/3A3 –  Azira, Baizurah

3A1/3S2/3S3 – Semua pelajar kecuali (Lydia, Syafiqah, Hazeerah, Raudhatuul Jannah, Reeta, Nurlaili, Ivonne) kerana mereka sudah menghantar tugasan mereka

Peluasan Subjek

3B1 – Nafisah, Nurafiqah, Syafinah, Suriani

3S1/3A2/3A3 –  Azira, Baizurah

3A1/3S2/3S3 – Semua pelajar kecuali (Andri, Haziqah, Lydia,Raudhatul Jannah, Reeta, Nurlaili, Ivonne) kerana sudah menghantar tugasan

Prosedur Kloz

Sedang disemak senarai pelajar

Kata Majmuk

3B1 – Hafiz, Suriani

3S1/3A2/3A3 –  Mokhtar, Anuar, Dinah, Azira, Baizurah

3A1/3S2/3S3 – Semua pelajar kecuali (Lydia, Syafiqah, Hazeerah, Raudhatul Jannah, Reeta, Nurlaili, Ivonne)

Peluasan Predikat

3B1 – Mohd ur Afiqah, Shafiq, Hafiz, Azman, Nadhirah, Farhanah, Syafinah, Ain, Suriani

3S1/3A2/3A3 –  Semua pelajar

3A1/3S2/3S3 – Semua pelajar kecuali (Syafiqah, Raudhatul Jannah, Hazeerah) yang telah menghantar tugasan masing-masing

Surat Kiriman Panduan

Semua pelajar kelas 3A2/3A3/3S1 kecuali Hadi yang telah menghantar

Advertisements